/ / Jak wyświetlać wyrażenia w Fundacji Zurb - zurb-foundation, zurb-foundation-6

Jak wyświetlać wyrażenia w Fundacji Zurb - zurb-foundation, zurb-foundation-6

Używam Yeti Launch i chcę go użyć expressions wyświetlać informacje o stronie na każdej stronie.

Na przykład chcę wyświetlić stronę title i inne treści specyficzne dla tej strony.

Tak więc strona główna byłaby {title: "homepage"} ale nie mogę wymyślić, jak to wydrukować / wyświetlić na fundamencie.

Oto, jak mam plik mojej strony głównej

{{!-- This is the base layout for your project, and will be used on every page. --}}
<!doctype html>
<html class="no-js" lang="en">

<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>{{title}}</title>
<link rel="stylesheet" href="{{root}}assets/css/app.css">

</head>
<script>
var context = {title:"Homepage | Hey this is working"};

</script>

<body>
<div id="siteContainer" class="cover">
<div class="row">
<header>
<h1>Example</h1>
</header>
</div>
<div id="navigation">
<!-- eo // navigation -->
<section id="contentWrapper">
{{!-- Pages you create in the src/pages/ folder are inserted here when the flattened page is created. --}} {{> body}}
</section>
<!-- eo // section -->
</div>
<!-- eo // siteContainer -->

<script src="{{root}}assets/js/app.js"></script>
</body>

</html>

Jak fundacja ustawia foldery projektu

src
assets - /img/ - /js/ - /scss/
data
layouts
pages
partials
styleguide

Gdzie powinny być przechowywane moje dane? i Jak wyświetlić lub wykonać połączenie, aby pobrać dane do tej konkretnej strony?

Dzięki!

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Znalazłem odpowiedź.

Muszę zdefiniować moje zmienne u góry page szablon.

Robiłem to źle. Dodałem moje zmienne do pliku partial plik zamiast szablonu strony.

Odniesienie:

http://foundation.zurb.com/sites/docs/panini.html#custom-data

http://jekyllrb.com/docs/frontmatter/