/ / Javascript nie działa? Problem akordeonu Zurb Foundation - zurb-foundation

JavaScript nie działa? Problem akordeonu Zurb Foundation - zurb-foundation

Więc używam ram fundamentowych zurb icoś jest naprawdę dziwne. Na moim lokalnym serwerze wszystko działa dobrze, jednak kiedy wysyłam pliki do mojego serwera testowego online, rozwijane akordeony nie będą działać (pod kursami). Także mój
"s dla nagłówka nie wydają się być ładowanie whtml. Najważniejsze to akordeony, a także jeśli załadujesz je na telefon komórkowy, menu rozwijane nie będzie działać. Czy jest to problem z javascript / jquery, czy też dzieje się coś innego?

stronę można obejrzeć pod adresem http://www.new.omegadesignla.com w którym prowadzę testy.

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Albo załaduj każdą wtyczkę osobno, albo dołącz plik foundation.min.js, który automatycznie ładuje wtyczkę Foundation Core i wszystkie wtyczki JavaScript.

<script src="/js/foundation.min.js"></script>

<!-- or individually -->

<script src="/js/foundation.js"></script>
<script src="/js/foundation.alert.js"></script>
<!-- ... -->
<script src="/js/foundation.dropdown.js"></script>
<script src="/js/foundation.tab.js"></script>