/ / W aplikacji Foundation for Apps, jak dodać niestandardową dyrektywę i używać jej? - zurb-foundation

Czy w aplikacji Foundation for Apps mogę uwzględnić dyrektywę niestandardową i używać jej? - zurb-foundation

Próbuję przenieść istniejącą aplikację internetową dopodstawa dla frameworków aplikacji. Rozumiem, jak uzyskać dostęp do funkcji AngularJS w szablonach HTML i częściowych, ale nie udało się uzyskać dostępu do kątowego w js.

Podstawowy szablon aplikacji zawiera puste app.js, ale nie jestem pewien, jak go użyć, aby uwzględnić niestandardowe moduły i dyrektywy.

Dowolne przykłady lub instrukcje dotyczące używania własnego app.js lub po prostu zawierają dyrektywy niestandardowe będą mile widziane.


AKTUALIZACJA

Mogę teraz uzyskać dostęp kątowy, problem polegał na tym, że domyślnie Fundacja dla Aplikacji umieszcza plik app.js przed plikiem angular.js, więc teraz jest naprawiony.

Nowy problem polega na tym, że żadne pliki javascript (inne niż app.js) w folderze klient / assets / js nie są kopiowane do folderu kompilacji.

Czy to błąd? Czy muszę dołączyć pliki w niektórych plikach konfiguracyjnych?

Odpowiedzi:

4 dla odpowiedzi № 1

W dołączonym pliku gulp.js znajduje się zmienna, która ustawia pliki do minięcia na app.js w katalogu kompilacji:

var appJS = [
"client/assets/js/app.js"
];

Użyłem symboli wieloznacznych do włączenia wszystkiego, co umieściłem w katalogu js. W ten sposób mogę nadal zachować moje typowe /js/controllers /js/directives typ struktury katalogów:

var appJS = [
"client/assets/js/**/*.*"
];