/ / Prečo používajú 2D grafické systémy presunutie do rozhrania štýlu na štýl? - 2d, riadok, vektorová grafika

Prečo používajú 2D grafické systémy presunutie do rozhrania štýlu na štýl? - 2d, riadok, vektorová grafika

Všimol som si, že väčšina primitívnych kresebných knižníc (GDI, HTML5 plátno) používa procedurálny postup, od ktorého sekvencia záleží na operáciách, ako sú: move_to a line_to a set_stroke atď ...

Prečo používať sekvencie závislé operácie ako move_to, line_to namiesto niečoho ako: line (start, end)?

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Väčšina vecí, od ktorých ľudia chcú kresliť, tvoriaspojených ťahov. Začiatok zdvihu N + 1 je takmer vždy koniec zdvihu N. Takže je logické, že systém kreslenia ukladá aktuálny bod ako súčasť jeho stavu a používa ho ako začiatok každej operácie pomocou príkazu move_to začať na novej pozícii bez kreslenia čokoľvek.