/ / Ako pridať skrytý produkt do nákupného košíka Magento? - ajax, magento, magento-1.9

Ako pridať skrytý produkt do nákupného košíka Magento? - ajax, magento, magento-1.9

Mám stránku, kam potrebujem po kliknutí na tlačidlo pridať skrytý produkt do nákupného košíka. Nechcem zobraziť produkt, stačí ho pridať do košíka.

Ako to môžem urobiť?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Nastavte viditeľnosť produktov na hodnotu "Nie je viditeľná jednotlivo" od administrátora a vo vašom kontrolnom súbore produkt pridajte programovo takto:

<?php
$productId = "123";
$qty = "3";
$product = Mage::getModel("catalog/product")->load($productId);
$cart = Mage::getModel("checkout/cart");
$cart->init();
$cart->addProduct($product, array("qty" => $qty));
$cart->save();
Mage::getSingleton("checkout/session")->setCartWasUpdated(true);
?>

Tento ovládač môžete volať ajax aj.