/ / Yii2 Basic - Ako nastavím config pre odosielanie e-mailu pomocou ec2 amazon servera SES a SwiftMailer - amazon-ec2, yii2, yii2-advanced-app, yii2-basic-app

Yii2 Basic - Ako nastavím config pre odosielanie pošty pomocou ec2 amazon servera SES a SwiftMailer - amazon-ec2, yii2, yii2-advanced-app, yii2-basic-app, ses

Vlastne najskôr som používal službu Gmail SMTP. nedávno som presunul môj kód na ec2 aws a zdalo sa, e-mail funkčnosť nie je working.please vysvetliť podrobne, ako posielať e-maily z ec2 pomocou SES a SwiftMailer v Yii2.

odpovede:

2 pre odpoveď č. 1

nastavte konfiguráciu poštového priečinka nasledovne

   "mailer" => [
"class" => "yiiswiftmailerMailer",
"useFileTransport"=>false,
"transport" => [
"class" => "Swift_SmtpTransport",
"host" => "",// amazon smtp host
"username" => "",// ses user username
"password" => "",// ses user password
"port" => "587",
"encryption" => "tls",
],
],

musíte vytvoriť používateľ IAM ses-smtp alebo pripojiť nasledujúce pravidlá "AmazonSesSendingAccess" existujúcemu používateľovi