/ / Použitie čiarového kódu Skener vstavaný do android - android, fotoaparát, čiarový kód, zxing, zbar

Použite čítačku čiarových kódov vložený do rámca android - android, fotoaparát, čiarový kód, zxing, zbar

Chcem vytvoriť aplikáciu, ktorá je skenovaná a získať kód z čiarových kódov qr-code.

V hlavnom rozložení mám obdĺžnikový rám, ktorý zobrazuje zobrazenie kamery [vždy je otvorená aplikácia].

Textový pohľad je pod rámcom. tu zadajte popis obrázku

Keď qr-kód vložil kód rámčeka čiarového kódu naskenovaný a skopírovaný do textového pohľadu.

Ako môžem túto myšlienku implementovať?

Ako prispôsobiť knižnicu skenera čiarových kódov ZXing pre to?

Ako zachytiť obrázok a získať kód vnútri toho?

odpovede:

3 pre odpoveď č. 1

To si vyžiada úpravy knižnice zxing. Existuje a projekt tretej strany že pridanie fragmentu podporu zxing, mali by ste sa pozrieť na to.