/ / ako čítať a dekódovať QR kód z SD karty s knižnicou zxing? [duplicitné] - android, qr-code, zxing

ako čítať a dekódovať QR kód z SD karty s knižnicou zxing? [duplicitné] - android, qr-code, zxing

Možné duplicitné:
Ako používať Zxing v android

"captureActivity" zachytiť QR kód obrázok zkamera a po dekódovaní zobrazuje výsledky podľa typu údajov uložených v kóde QR. napr. ak je adresa URL webovej stránky zakódovaná v kóde QR, obrazovka s výsledkami bude mať tlačidlo na otvorenie tejto adresy URL v prehliadači.

Potrebujem čítať obraz zo SD karty, dekódovať ho a spracovávať výstup rovnakým spôsobom, ako sa to deje v prípade dekódovania pomocou "captureActivity".

Vytvoril som triedu, ktorá rozširuje funkciu ListActivity, ktorá prechádza obrázky SD karty. Ako môžem získať výsledok na onListItemClick udalosti rovnako ako to robí po zachytení obrazu z kamery?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

pozrite sa do toto, Dala som podrobnú odpoveď o skeneri Zxing QR.