/ / Ako skenovať čiarový kód formátu PDF 417 pomocou aplikácie zxing v systéme android? - android, android-intention, zxing, čiarový skener

Ako skenovať čiarový kód formátu PDF 417 pomocou aplikácie zxing v android? - android, android-intention, zxing, čiarový skener

Ako môžem skenovať čiarový kód formátu PDF417? Potrebujem prejsť zámerné doplnky? (Poznámka: Aplikácia čiarového kódu Zxing je už nainštalovaná v mojom zariadení). Prosím pomôžte mi. Tu je môj kód pre používanie skenera čiarového kódu Zxing z mojej aplikácie pomocou zámeru

 Intent intent = new Intent("com.google.zxing.client.android.SCAN");
intent.setPackage("com.google.zxing.client.android");
intent.putExtra("SCAN_MODE", "PRODUCT_MODE");
startActivityForResult(intent, MY_ACTIVITY_CONSTANT);

odpovede:

2 pre odpoveď č. 1

Produkt "PRODUCT_MODE" nikdy nebude fungovať, pretože formát PDF417 nie je produktový kód čiarového kódu. Musíte namiesto toho nastaviť "SCAN_FORMATS" na "PDF_417". Pravdepodobne bude ťažké skenovať PDF417 vo všeobecnosti. Čítačka čiarových kódov + bude to lepšie čítať a reagovať na tieto zámery.