/ / Chyba pri pripojení k databáze MS Access Z Androidu - android, layout android, ms-access

Chyba pri pripojení k databáze MS Access Z Androidu - android, layout android, ms-access

Snažím sa získať údaje z MS AccessDatabáza na ploche. Nechcel som pridať žiadne externé jar súbor na získanie dát skutočne neviem, či musím vyvážať akékoľvek externé jar súbor pre dosiahnutie tohto. Tu je kód, ktorý sa používam na pripojenie k databáze Access Database na počítači.

String driver = "sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver";
Class.forName(driver).newInstance();
String path="D:/MS ACCESS DATABASE/mydatabase.mdb";
conn = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:Driver={Microsoft Access Driver  (*.mdb)};DBQ="+path+";","","root" );
Log.w("Connection", "open");
Statement stmt = conn.createStatement();
ResultSet reset = stmt.executeQuery("select * from tblEmp");

pri vykonávaní tejto chyby som sa dostal na moju log-mačku

10-25 11:31:40.545: W/Error connection(422): sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver

Prosím, pomôžte mi vyriešiť tento problém?

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Nemôžete sa pripojiť z platformy Android na systém MS Access pomocou Bridge JDBC-ODBC Bridge spoločnosti Sun.JDBC-ODBC Bridge zo slnka sa pripája len na lokálny server, ktorý nie je vzdialený. EasySoft tam Bridge JDBC-ODBC, To sa môže pripojiť z Java aplikácie / appletu na odstránený server a potom na zdroj údajov MS Access ODBC.