/ / Ako nahrať text vložený do dvoch textových polí? - android, android-edittext, swap

Ako zameniť text vložený do dvoch textových polí? - android, android-edittext, swap

Potrebujem vytvoriť tlačidlo a dve textové poliapričom textové polia berú vstup od užívateľa. Po kliknutí na tlačidlo by sa text v dvoch textových poliach mal vymeniť. Pomôžte mi s výmennou časťou. po

String text1=edtxt1.getText().toString();
String text2=edtxt2.getText().toString();

(dostať dva texty zadané) čo mám robiť?

Vopred ďakujem :)

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Chcete to urobiť?

String text1 = edtxt1.getText().toString();
String test2 = edtxt2.getText().toString();
edtxt1.setText(text2);
edtxt2.setText(text1);

Ak nie, potom úplne nerozumiem, čo sa pýtate :-)