/ Ako skontrolovať, či je apk podpísaná so schémou v2 - android, podpis

Ako skontrolovať, či je apk podpísaná so schémou v2 - android, podpis

Android N poskytol nový apk Signature Scheme v2, ako môžem skontrolovať, či je s týmto novým podpisom podpísaná konkrétna apk?

Vďaka

odpovede:

15 pre odpoveď č. 1
  • beh apksigner verify -v <apk> a hľadať Verified using v2 scheme (APK Signature Scheme v2): true na výstupe. Apksigner nájdete v nástrojoch na zostavovanie súborov Android SDK 24.0.3. zdrojový kód apksignera je tu: https://android.googlesource.com/platform/tools/apksig/.

  • Pre už nainštalovaný balík na systém Android Nougat: adb shell pm dump <package name> | grep apkSigningVersion. 1 znamená konvenčnú schému podpísania JAR, 2 znamená schému podpísania APK v2.

  • Môžete tiež spustiť grep "APK Sig Block 42" app.apk ale to môže mať falošné pozitíva. Iba v prípade, že nedošlo k žiadnej zhode, je isté, že súbor APK nie je podpísaný pomocou programu APK Signature Scheme v2.

EDIT: Pridané informácie o apksigneri, ktoré ešte neboli k dispozícii, keď bola napísaná pôvodná odpoveď.