/ / vypnúť vyhľadávanie súboru .htaccess v podadresároch cez .htaccess v root - apache, .htaccess

zakázať vyhľadávanie súboru .htaccess v podadresároch pomocou .htaccess v koreňoch - apache, .htaccess

Je možné zakázať vyhľadávanie.htaccess v podadresároch, keď viem, že budem potrebovať iba môj .htaccess v koreňovom adresári? Viem, že je to možné pomocou možnosti AllowOverride None, keď máte prístup k konfiguračnému súboru servera. Ale môžem to urobiť aj s mojím root súborom .htaccess?

odpovede:

2 pre odpoveď č. 1

Nie. Musí sa to vykonať vnútri a <Directory> direktíva, ktorá môže existovať iba vo vnútri základných konfiguračných súborov.