/ / Zakáže program Drupal robots.txt stále záznam v protokolovom súbore apache? - apache, drupal, robots.txt

Bude súbor Drupal robots.txt zakázaný aj v protokolovom súbore apache? - apache, drupal, robots.txt

V súbore robots.txt som pre konkrétneho agenta svojej webovej stránky Drupal nastavil určité pravidlá.

Mám jednu otázku. Keď sa tento agent pokúša získať prístup na webovú stránku, bude tento prístup stále zaznamenaný v mojom súbore prístupového_priestoru apache?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Disallow v súbore robots.txt technicky nebráni užívateľským agentom v prístupe na vaše webové stránky. Každý užívateľský agent sa rozhodne, či chce ctiť váš súbor robots.txt alebo nie.

V predvolenom nastavení Drupal nerobí nič s obsahom vášho súboru robots.txt a obsah robots.txt nemá žiadny vplyv na protokoly vášho servera.