/ / site map path majú špecifickú hodnotu - c #, asp.net, sitemap

mapa stránok má určitú hodnotu - c #, asp.net, mapa stránok

Mal som problém v ceste na mape lokality Mal som navigačnú lištu, ktorá sa vzala zo sedacej mapy ale chcem, aby hodnota stránky smerovala od stránky ako produkt tiež, ako môžem odstrániť podčiarknutie v mieste mapa cesty

táto moja cesta k mape stránok:

<asp:SiteMapPath ID="SiteMapPath1" runat="server" RenderCurrentNodeAsLink="True"
ForeColor="White">
<PathSeparatorStyle ForeColor="White" />
<NodeStyle ForeColor="White" />
<RootNodeStyle ForeColor="White" />
</asp:SiteMapPath>

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Pre sitemappath, aby hodnota stránky bola lenzahrnúť ho do súboru Sitemap. Ale ak si želáte, aby sa dynamická hodnota, potom si myslíte, že musíte napísať svoj vlastný sitemapprovider. V súčasnosti sa snažím nájsť podobné riešenie ...

A aby sa zabránilo podčiarknutiu, vytvorte Css vlastnosť pre štýl uzla av definícii tejto triedy css nastavte text-decoration: none;

<style type="text/css">
.style1
{
text-decoration: none;
}
</style>

a pridajte tento štýl do svojho uzla:

<NodeStyle CssClass="style1" Font-Bold="True"/>