/ / Zobraziť možné body v ZXing.Net čiarový kód - c #, xamarin, xamarin.android, zxing

Zobraziť možné body v ZXing.Net čiarový kód - c #, xamarin, xamarin.android, zxing

Ja integrujem ZXing.Net čítačku čiarových kódov v aplikácii, ktorú pracujem a chcel by som vedieť, či je možné mať rovnaké správanie, aké má ich aplikácia pri skenovaní čiarových kódov? Mám na mysli, že zobrazuje niektoré žlté miesta, kde si myslí, že je čiarový kód ...

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Nemyslím si, že je to možné. Komponent neobsahuje takúto vlastnosť. Môžete napísať svoje vlastné prekrytie, ale potom znova nie je žiadna udalosť, aby sa zistilo, či sa skenovanie skutočne vyskytuje, čo znemožňuje zobrazenie efektu na skenovanie, takže moja odpoveď by nebola, to nie je možné.


0 pre odpoveď č. 2

Ak používate pôvodnú zostavu ZXing.Net (nie komponent ZXing.Net.Mobile) môžete túto udalosť použiť ResultPointFound z BarcodeReader trieda. Udalosť sa spustí vždy, ak sa nájde bod potenciálneho čiarového kódu. V obsluhe udalostí môžete nakresliť žlté bodky.