/ / Ako nakonfigurovať ovládací prvok SiteMapPath na stôl? asp.net - c #, asp.net, breadcrumbs, sitemappath

Ako nakonfigurovať ovládací prvok SiteMapPath na stôl? asp.net - c #, asp.net, breadcrumbs, sitemappath

Pridal som riadiacu cestu k mapovej stránke na hlavnú stránku a nastavil súbor súboru sitemap podľa potreby, ale keď kliknem na viacero odkazov, zobrazí sa iba aktuálna a domovská stránka, napr. CestaHome --> Movies kde to by malo byť Domov -> Filmy -> Oblečenie -> atď. Taktiež keď idem do stránok registrácie a administrácie, cestou to vôbec nie je.

Môže niekto vysvetliť, ako tento problém vyriešiť, pretože nemôžem vidieť, kde som sa pokúsil implementovať?

Mapa stránok:

<siteMap xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0" >
<siteMapNode url="~/Home.aspx" title="Home" description="Main site page">
<siteMapNode url="~/Movies.aspx" title="Movies" description="Movie store" />
<siteMapNode url="~/Games.aspx" title="Games" description="Games store" />
<siteMapNode url="~/Clothes.aspx" title="Clothes" description="Clothes Store" />
<siteMapNode url="~/CustomerSignUp.aspx" title="Customer Sign-Up" description="Customer sign up page" />
<siteMapNode url="~/Login.aspx" title="Sign-In" description="Sign In page" />
<siteMapNode url="~/ForgotPassword.aspx" title="Forgot Password" description="Forgot password" />
<siteMapNode url="~/ContactUs.aspx" title="Contact Us" description="Contact details.." />
<siteMapNode url="~/Administration.aspx" title="Administration" description="Admin Folder" />
</siteMapNode>
</siteMap>

cesta k webu

odpovede:

3 pre odpoveď č. 1

Musíte zavrieť dieťa sitemapnodes v nadradenej sitemapnode,

<siteMapNode url="~/Home.aspx" title="Home" description="Main site page">
<siteMapNode url="~/Movies.aspx" title="Movies" description="Movie store">
<siteMapNode url="~/Clothes.aspx" title="Clothes" description="Clothes Store" />
</siteMapNode>
</siteMapNode>

Pre ďalšie porozumenie, pozri tento článok.