/ / C # /. NET Webclient, počkajte na dokončenie načítania stránky - c #, .net, ajax, webclient

C # /. NET Webclient, počkajte na dokončenie načítania stránky - c #, .net, ajax, webclient

Snažím sa načítať html stránky s nejakým Ajaxom zapnutým.

Problém je v tom, že Webclient.Downloadstring () sa vracia rýchlo, takže stránka Ajax nemá dokončené načítanie => Ja nedostávam správne html :(

Je možné volať na inú funkciu alebo podobne, takže napríklad požiadam o stránku, počkajte pár sekúnd a potom si prečítajte odpoveď? (takže umožňujem Ajaxu dokončiť načítavanie skôr, ako načítam html)

Vďaka, Louisa

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Na WebClient v predvolenom nastavení vyvoláva iba obsah HTML jednotný URL. Robí nie analyzuje HTML, a preto nevie o žiadnom CSS, obrázkoch alebo javascripte použitom na stránke. Snažíte sa napodobniť funkčnosť plnohodnotného prehliadača, pre ktorý je WebClient sám o sebe nestačí.

Na dosiahnutie želaného správania budete maťnielen načítať HTML, ale aj analyzovať ho, načítať a spustiť javascript na stránke a získať výslednú DOM. Najľahšie sa to dá dosiahnuť pomocou knižnice, ktorá poskytuje funkčnosť webového prehľadávača pre vašu aplikáciu. Príklady zahŕňajú: System.Windows.Forms.WebBrowser (WinForms), System.Windows.Controls.WebBrowser (WPF) alebo Awesomium.