/ / GetElementsByXpath v dokumente WebBrowser? - c #, .net, winforms, visual-studio-2010

GetElementsByXpath v dokumente WebBrowser? - c #, .net, winforms, visual-studio-2010

Prosím, pomôžte mi: `(

Ahoj priatelia, snažil som sa nájsť spôsob, ako nájsť GetElementsBy Xpath od Webové stránky a zobraziť v textovom poli ...! V projekte používam triedu WebBrowser !!

tu zadajte popis obrázku

Dakujem velmi pekne

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Použitím HtmlAgilityPack:

var web = new HtmlWeb();
var doc = web.Load("http://www.stackoverflow.com");

var txt = doc.DocumentNode.SelectNodes("/html/head/title").InnerText;