/ Je možné používať súbory CSS vanilla v programe Magento 2 prostredníctvom podriadenej témy? - css, magento, magento2, magento-2.0

Je možné používať súbory CSS vanilla v Magento 2 prostredníctvom detskej témy? - css, magento, magento2, magento-2.0

Chápem, že je postavený na zostavovanie súborov bez súborov, ale ja som naozaj rád, keby som mohol pridať vanilkové CSS súbory pekným spôsobom.

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Áno, to je absolútne možné. Menej súborov sa jednoducho kompiluje do css v adresári pub. Ak chcete pridať vlastné statické css súbory, stačí ich vložiť do adresára css (/ app / design / frontend / {dodávateľ} // templates / sun / web / css) a budú prístupné rovnako ako všetky menej kompilované css súbory.

V závislosti od vašej konfigurácie magento môže byť potrebné najprv spustiť bin/magento setup:static-content:deploy z koreňového adresára vašej magento inštalácie.