/ / Ako vytvoriť pevný vrchný panel v nadácii 6.2? - css, twitter-bootstrap, css3, zurb-nadácia, zurb-foundation-6

Ako vytvoriť pevný vrchol v nadácii 6.2? - css, twitter-bootstrap, css3, zurb-nadácia, zurb-foundation-6

V twitter bootstrap pevná trieda sa používa na vytvorenie pevného topbar, aký je ekvivalentný spôsob v nadácii 6.2?

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Zurb Foundation 6 jednoduché lepkavé menu:

<div style="height:999px;">
<div data-sticky-container>
<div id="widemenu" class="top-bar" data-sticky data-options="marginTop:0;" style="width:100%;height:50px;">
<div class="top-bar-title menu-text"><a href="#">Title Here</a></div>
</div>
</div>
</div>
<script>$(document).foundation();</script>