/ / Nadácia CSS fontsize úpravy osvedčených postupov? - css, zurb-foundation

Nadácia CSS fontsize úpravy najlepších postupov? - css, zurb-foundation

Predvolené veľkosti písma pre h1, h2 atď. Sú veľmi veľké v rámci Zurb Foundation 4 a potrebujeme titulky stránok a titulky, ktoré sú menšie. Ale čo je tu najlepšia prax?
Prepísať css pre každý z prvkov h1, h2 ... alebo jednoducho použiť z h4 a nadol?

Prečítal som si, že úprava všeobecnej veľkosti písma elementu html / body nie je dobrým riešením http://filamentgroup.com/lab/how_we_learned_to_leave_body_font_size_alone/

A radšej by som sa nemusel dotýkať každého jednotlivého prvku, aby sa veľkosť zmenšila proporcionálne pre všetkých.

Ale ak použijeme h4 namiesto prvkov h1, nemajú vplyv na SEO stránky?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Pozrite sa na tieto premenné Sass a podľa toho ich upravte.

$h1-font-size: emCalc(44px);
$h2-font-size: emCalc(37px);
$h3-font-size: emCalc(27px);
$h4-font-size: emCalc(23px);
$h5-font-size: emCalc(18px);
$h6-font-size: 1em;

Dokázali to veľmi dobre

http://foundation.zurb.com/docs/components/type.html