/ Flex Box Model Spec - css, flexbox

Flex Box Model Spec - css, flexbox

Používam model flex box v mojom css preprvýkrát. Všetko to funguje dobre v prehliadači Chrome & Safari, ale Firefox je len veľký neporiadok a nebol som sa dostal do počítača, ktorý sa ešte testoval v IE. Používam správne vlastnosti modelu flex boxu? http://www.emilydiane.net/ebbg/styles.css

Vďaka :)

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Používate starú syntax flexboxu.

display: box; je stará syntax 2009-ish.

Pozrite sa na špecifikáciu: w3.org flexbox a oboznámte sa s novou syntaxou.