/ / Prispôsobenie tlačidiel v Zurbovej nadácii - css, ruby ​​na koľajniciach, sass, zurb-foundation

Prispôsobenie tlačidla v základni Zurb - css, rubín na koľajniciach, sass, zurb-foundation

Rámček: Ruby on Rails.

Tento kód som vložil do: foundation_and_overrides.scss

.button-facebook {
$bg: #000;
@include button($bg);
}

Dáva mi túto chybu:

Sass :: SyntaxError at / Nie je možné pridať číslo s jednotkami (0,0625em) do a farba (# f1f1f1).

Ako prispôsobiť premennú $ bg v nadácii ZURB?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Predpokladám, že táto otázka sa týka nadácie Zurb 4.

Podľa dokumentu Zurb Foundation 4, button() mixin má šesť argumentov, a farba tlačidla je druhým argumentom. Preto môžete určiť farbu tlačidla takto:

@import "foundation/components/buttons";
.button-facebook{
$bg: #000;
@include button($button-sml, $bg, false, false, false, false);
}

Prvým segmentom je výplň tlačidla, ktorú môžete použiť $button-tny, $button-sml, $button-med, $button-lrg, emCalc(NNNpx), alebo čokoľvek.

viac informácií nájdete v dokumente Zurb Foundation 4:

http://foundation.zurb.com/docs/components/buttons.html