/ / Flexbox-stop rastúca položka flexboxu - css, mriežka, flexbox

Výrobok flexbox- stop flexbox - css, mriežka, flexbox

V podstate chcem zastaviť spodnú položku rastúcu do výšky. Chcem, aby pravá spodná časť položky flexbox bola iba výška jeho obsahu (ako by to bolo s displejom: inline-block;)

Položky mriežky a mriežky majú ..

display: flex;
align-items: stretch;
flex-wrap: wrap

Pozrite si priložený obrázok.tu zadajte popis obrázku

Ďakujem

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Mali by ste vytvoriť ďalší kontajner okolo vášho spodného prvku.

<div class="container"> /* This container will be grown by Flex*/
<div class="grey-box"> /* This container will remain the same height as its children */
/* content */
</div>
</div>

A musíte použiť nasledujúce vlastnosti .container div:

.container {
justify-content: center;
align-items: center;
align-content: center;
}

So správnymi predbežnými opravami.