/ / Môžem dlhodobo otvoriť databázový tunel? - databáza, SAP, hana

Môžem dlhodobo otvoriť databázový tunel? - databáza, SAP, hana

Je možné udržať databázový tunel aktívny dlhšie ako 1 hodinu, keď ho otvoríte v pozadí?

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Databázový tunel, ktorý vytvoríte pomocou aplikácie konzoly HCP (neo open-db-tunnel), je určený na vývoj a vyprší po určitom čase. Dokonca aj vtedy, keď sa dostanete do popredia, čas po určitom čase vyprší. https://help.hana.ondemand.com/help/frameset.htm?9e3f90f2ead74229ac5c8848ed5bf292.html

Pre výrobné aplikácie použite konektor SAP cloud, ktorý umožňuje pripojenia odbc a jdbc k HCP. https://help.hana.ondemand.com/help/frameset.htm?64d6a510e98941d28dbff2fc8179f175.html

Ktorá aplikácia sa pripájate k HCP, ktorú potrebujete na manuálne otvorenie tunela?

edit: Pridané ďalšie informácie boli požadované komentátorom.