/ / Duplicitný blok django 1.3? - django, django-cms

Duplikovať blok django 1,3? - django, django-cms

Používam django cms 2.2 a django 1.3 Chcem automaticky generovať metapopisy na základe prvých 200 znakov môjho bloku obsahu.

Ako to môžem urobiť?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Pravdepodobne rozšírite metódu get_placeholder_content z cms_tags.py v django-cms, aby ste získali obsah zástupcu pre aktuálnu stránku.

Odtiaľ môžete analyzovať obsah, generovať metaznačky a vygenerovať ich do kontextu.