/ Používa Django MondgoDB Engine za hlavný prúd - django

Používa Django MondgoDB Engine za hlavný prúd - django

Som úplne nový pre Python a Django - len začíname s oboma. Chcel som vidieť, ako môžem pracovať s MongoDB, zatiaľ čo používam rámec Django. Stretol som sa na tejto stránke: https://django-mongodb-engine.readthedocs.org/en/latest/ - zdá sa byť rozumným spôsobomnon-rel Chcel by som sa opýtať skúsených vývojárov Django: používa motor Django MongoDB považovaný za "hlavný prúd" pre pripojenie aplikácií Django k nerelačnému backendu, alebo existuje iná, širšie používaná / lepšie podporovaná alternatíva?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Pokiaľ ide o širšie a používané, osobne si to nemyslím.

Tam je Flask, ale Django naozaj robí všetko čo robí a trochu viac.

Aký je problém s hlavným prúdom, ak je preukázané, že funguje?

Chcel by som dôrazne odporúčať používať Django, zvlášť ak budete mať veľa interakcií s databázami. Jeho migračný systém je najlepší tam.

Ak je váš projekt dosť malý a nepotrebuje všetky tie pekné funkcie, odporúčam namiesto toho Flasku.