/ / Twitter v Django - django, webové aplikácie, Twitter, content-management-system

Twitter v Django - django, webové aplikácie, twitter, content-management-system

Musím vytvoriť podobnú webovú aplikáciuTwitter s niekoľkými vylepšeniami pomocou django. Som bezradný, ak musím použiť CMS pre túto alebo inú existujúcu aplikáciu django. Pracovať od základov je dosť únavné, aby som bol úprimný. Môže mi niekto odporučiť, ktorý CMS (alebo čokoľvek iné) by som sa mal snažiť?

odpovede:

2 pre odpoveď č. 1

Existuje projekt s názvom trillr1. Podľa jeho stránky: "Trillr je služba typu mikroblogovanie podobná službe Twitter, ktorá je rozšírená o funkcie používateľského adresára a skupinovej diskusie." To je pravdepodobne to, čo chcete.

https://contributions.coremedia.com/trillr1


0 pre odpoveď č. 2

Myslím, že najbližší môžete prísť s out-of-the-box softvér napodobniť Twitter je Status.net, softvér, že právomoci identi.ca, Toto je však aplikácia PHP.

Nie som si vedomý niečoho podobného vo svete Django.