/ / Django a dátumy v UTC - django

Django a dátumy v UTC - django

Používam Django s USE_TZ nastavený na True, Taktiež som si nastavil moje TIME_ZONE, Ide o dátumy, ktoré sú uložené v DB v UTC (-2 hodiny do mojej časovej zóny). Ale keď vytlačím dátum, aby šablóna je stále v UTC.

Ako môžem automaticky oznámiť spoločnosti Django vytlačiť dátumy v miestnom časovom pásme (čo by malo byť predvolené správanie).

Používam MySQL a dátum dátumu je uložený ako 2016-09-20 22:00:00 ktorý je 2016-09-21 00:00:00 v mojom miestnom časovom pásme.

Vďaka.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Môžete získať svoj miestny čas pomocou balíkov Arrow a DateTime. A môžete použiť šípku na konverziu dátumu a času vo vašich požadovaných formátoch. Nainštalujte šípku vo virtualenv pomocou príkazu pip.

import arrow
import datetime

today = arrow.utcnow().to("Asia/Calcutta").format("YYYY-MM-DD HH:mm:ss")
"2016-09-13 15:57:38"

Navštívte náš blog, aby ste vedeli viac o šípke a inštalačnom postupe https://micropyramid.com/blog/python-arrow-to-show-human-friendly-time/