/ / prázdne ID po uložení modelu do databázy - django

prázdne ID po uložení modelu do databázy - django

Mám model "Obrázky", ktorý má

 imageID = models.IntegerField(primary_key=True, editable=False)

Potom idem:

newimage = Images(status=1, createDateTime=datetime.now(), User=user)
newimage.save()

Potom sa snažím získať imageID pomocou newimage.imageID, ale je prázdny. Dokonca aj po pridaní riadku do databázy.

Nejaké nápady?

odpovede:

3 pre odpoveď č. 1

Používali ste IntegerField, skôr ako AutoField, čo znamená, že ste za to zodpovednínastavenie hodnoty sami, ako necháte databázu robiť. Máte takýto kód? Ak nie, prečo ste toto pole používali? Prečo by ste nemali používať len pole automatického ID?


0 pre odpoveď č. 2

Ak používate server MSSQL, môžete nastaviť predvolenú hodnotu valuta primárneho kľúča na NEWSEQUENTIALID () a dátový typ na UNIQUEIDENTIFIER.