/ Formátovanie tabuľky šablón Django - django

Django formátovanie tabuľky šablón - django

Stavím sa šablóna výsledkov testov pre študentov, aleMám problém. V súčasnosti som vytvoril 2 testy (matematika a pravopis) v mojom modeli Testy. Problémom je, že ak zadám údaje o výsledkoch druhého testu (pravopis) pre študenta, skóre sa nesprávne umiestni do šablóny - skóre sa umiestni do stĺpca Matematika a nie do stĺpca Pravopis. Opravuje sa / presúva sa do pravopisného stĺpca hneď, ako zadám meno rovnakého študenta v teste Maths. Je to menšia záležitosť, ale výsledok sa stále nachádza na nesprávnom mieste a neviem prečo.

Musím robiť niečo zle. Chýba mi nejaký druh filtrovania. Dúfajme, že kód nižšie vám to pomôže vysvetliť. Vďaka.

    class Student(models.Model):
first = models.CharField(max_length=100)
last = models.CharField(max_length=100)
gender = models.CharField(max_length=1)
teacher = models.ForeignKey(Teacher)

def __unicode__(self):
return "%s %s" % (self.first, self.last)


class Test(models.Model):
name = models.CharField(max_length=100)
Out_of = models.IntegerField(null=True, blank=True)

def __unicode__(self):
return self.name

class Meta:
ordering = ["name"]class Display(models.Model):
name = models.ForeignKey(Student, related_name="art")
test = models.ForeignKey(Test)
one = models.IntegerField(null=True, blank=True)
two = models.IntegerField(null=True, blank=True)
three = models.IntegerField(null=True, blank=True)

# views.py
def test(request):

return list_detail.object_list(
request,
queryset = Student.objects.all(),
template_name = "display.html",
template_object_name = "results",

# display.html

<table>

<tr>
<th>First</th>
<th>Name</th>
<th>Maths</th>
<th>Spelling</th>
</tr>
{% for item in results_list %}

<tr>
<td> {{ item.first }} </td>
<td> {{ item.last }} </td>

{% for x in item.art.all %}
<td> {{ x.one }} </td>

{% endfor %}

{% endfor %}
</tr>

</table>

# admin.py
class StudentInline(admin.TabularInline):
model = Display


class TestAdmin(admin.ModelAdmin):
inlines = [StudentInline]

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Problém je, že musíte nejako objednať item.art.all() v rovnakom poradí ako vaše stĺpce tabuľky (tj. matematické čísla a potom hláskovanie). Tiež je potrebné riešiť prípady, kedy je pridaný iba jeden z výsledkov testu. Ale nie je to jednoduchý spôsob, ako to dosiahnuť, nemôžete mať cudzí kľúč (alebo vzťah) ordering v Meta trieda.

Takže môže mať vo svojej metóde Display model vrátiť zoznam v preferovanom poradí a zavolať ho zo šablóny.

Riešenie vzorky nižšie:

class Student(models.Model):
first = models.CharField(max_length=100)
last = models.CharField(max_length=100)
gender = models.CharField(max_length=1)
teacher = models.ForeignKey(Teacher)
def __unicode__(self):
return "%s %s" % (self.first, self.last)

#this would return in order as math, spelling
def get_result_list_in_order(self):
rlist = []
for tname in ["math", "spelling"]:
rtest = self.art.filter(test__name__iexact=tname)
if rtest:
rlist.append(rtest[0])  #add the first entry from filtered queryset
# or do
#rlist.extend(rtest)
else
rlist.append(None)

return rlist

Takže to, čo môžete v šablóne, je

{% for x in item.get_result_list_in_order %}
<td> {{x.one}} </td>
{% endfor %}