/ / ModelChoiceField v Django - django

ModelChoiceField v Django - django

som použil ModelChoiceField pre jednu z podaných v ModelForm:

class PackageModelForm(ModelForm):
packageName = forms.CharField(max_length=128, label="Name", error_messages=     {"required": _(u"Please enter Package Name")})
vehicleModelId = forms.ModelChoiceField(label="Model",queryset=VehicleModels.objects.order_by("name").all())
type_id =forms.ModelChoiceField(label="Package Type",queryset=Package_type.objects.order_by("name").all())
amount = forms.RegexField(regex="^([0-9]*)$",  label="Amount (in rupees)" , max_length=10, required=True, error_messages={"required": _(u"Enter Amount"), "invalid": _(u"Enter a valid Amount.")})class Meta:
model = Packages
exclude = ("status","register", "organizationId")

tu type_id je cudzí kľúč k inému modelu nazvanému "Balíky"

ale tu typ_id filed zobrazuje výber možností ako "object_type package" v rozbaľovacom poli instaed "airpot", "railwaystation"

ako ukázať hodnoty objektu ako "Letisko," Železničná stanica ".....

odpovede:

2 pre odpoveď č. 1

pravdepodobne ste zabudli nastaviť funkciu unicode:

class Packages(models.Model):
# fields...

def __unicode__(self):
return self.name