/ Excel - vyhľadávanie medzi 2 listami - excel

Excel - Vyhľadávanie medzi 2 listami - excel

Mám 2 listy v rovnakom súbore, každý list má 2 stĺpce,

prvý list je:

Meno B Telefón

druhý list je:

Meno B Telefón

Čo potrebujem urobiť, je vzorec, ktorý bude hľadať telefónne čísla chýbajúce v druhom hárku. a označte chýbajúce telefónne čísla na prvom hárku.

Vďaka

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Niečo také

=IFERROR(MATCH(A2, Sheet2!$C$2:$C$4,0),"X")

bude chýbať chýbajúce telefónne číslo s označením "X"bunka, v ktorej je vzorec umiestnený. Predpokladá sa, že Sheet2 obsahuje telefónne čísla v stĺpci C a aktuálny hárok (možno Sheet1) obsahuje telefónne čísla v stĺpci A. Možno, že vzorec je v stĺpci B na aktuálnom hárku a kopíruje sa pre každé telefónne číslo v stĺpci A v stĺpci A aktuálny list.