/ / Odstrániť políčka Activex vo výbere - excel, vba

Odstrániť začiarkavacie políčka Activex vo výbere - excel, vba

Snažil som sa napísať makro, ktoré by bolo vymazanévšetky začiarkavacie políčka activex v rámci vybraného rozsahu. Napísal som tento kód, ale stále sa vracia "Objekt nepodporuje túto vlastnosť alebo metódu" chyba.

Dim cbx As OLEObject
Dim rng As Range
Set rng = selection
For Each cbx In ActiveSheet.OLEObjects
If Not Intersect(rng, cbx.Object.TopLeftCell) Is Nothing Then cbx.Delete
Next

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1
If Not Intersect(rng, cbx.TopLeftCell) Is Nothing Then cbx.Delete

1 pre odpoveď č. 2

Tým sa odstránia všetky políčka ActiveX v rámci výberu:

Sub DeleteActiveXCheckboxes()

Dim Shape As Shape

For Each Shape In ActiveSheet.Shapes
If Shape.Type = 12 Then
If Not Intersect(Shape.TopLeftCell, Selection) Is Nothing Then
Shape.Delete
End If
End If
Next Shape

End Sub