/ Negatívne hodnoty a pozitívne hodnoty v programe Excel

Záporné hodnoty a pozitívne hodnoty v programe Excel - Excel

Ak existujú záporné hodnoty a pozitívne hodnoty v programe Excel

Napríklad: V stĺpci sú hodnoty väčšie ako 0 a menšie ako 0

Chcem stav, kde mám:

  1. hodnoty nižšie ako 0 ako jedna hodnota
  2. hodnoty nižšie alebo rovné 3 ako ďalšia hodnota
  3. väčšia ako 3 ako iná hodnota

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Predstavte si, že vaša hodnota je v A1, môžete použiť vzorec

=IF(A1<0;"negative";IF(A1<=3;"small";"big"))

všeobecný vzorec je

=IF( ..condition.. ; ..then.. ; ..else.. )

0 pre odpoveď č. 2

Vyskúšajte tieto (za predpokladu, že chcete súčet všetkých týchto hodnôt):

hodnoty nižšie ako 0 ako jedna hodnota

=SUMIF(C:C,"<0")

hodnoty nižšie alebo rovné 3 ako ďalšia hodnota

=SUMIFS(C:C,C:C,">=0",C:C,"<=3")

väčšia ako 3 ako iná hodnota

=SUMIF(C:C,">3")