/ / Odstráňte každý riadok pomocou #REF Použitie VBA - excel, vba, excel-vba

Odstráňte každý riadok pomocou #REF Použitie VBA - excel, vba, excel-vba

Chcem odstrániť každý riadok obsahujúci #REF v stĺpci A.

Môj kód pracuje len s value, a nepracuje #REF.

Dim varFindThis As Variant
Dim rngLookIn As Range
Dim f As String

varFindThis = Worksheets("Suivi2").Range("B1")

Set rngLookIn = Worksheets("Suivi2").Range("A:A")

If Not rngLookIn.Find(varFindThis, LookIn:=xlValues) Is Nothing Then

f = Worksheets("Suivi2").Range("B1").Value

"Since i didn"t got that clear, here above you must create a code to declare "f" as whatever you want

Set c = Worksheets("Suivi2").Range("A:A").Find(f)
Worksheets("Suivi2").Range(c.Address).EntireRow.Delete

End If

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Môžete použiť Range.SpecialCells metóda rýchlo nájsť všetky chyby v rámci Pracovný list.UsedRange vlastnosť.

on error resume next
with Worksheets("Suivi2").Columns(1)
if not .specialcells(xlCellTypeFormulas, xlErrors) is nothing then _
.specialcells(xlCellTypeFormulas, xlErrors).EntireRow.Delete
end with
on error goto 0