/ / Snažím sa identifikovať určité dvojice dát a izolovať ich - excel

Snažím sa identifikovať určité páry dát a izolovať ich - excel

Napríklad, ak mám súbor údajov podobných tým, ktoré sú uvedené nižšie:

A B
1 2
7 8
5 4
7 5
6 8
1 4
5 1
7 3

Mojim cieľom je identifikovať jedinečné párovanie údajovako sa zobrazuje v riadkoch. V prípade vyššie uvedeného príkladu by som chcel identifikovať párovania 8 a 4. Takže pre každý riadok, ktorý má 8 a potom 4 v ďalšom riadku, chcem to identifikovať.

Okrem toho by som sa chcela oddeliťtieto jedinečné párovania z hlavného súboru údajov. Buď vyvezmete tieto jedinečné párovania na samostatný hárok ALEBO úplne vymažete úplne nezaradené párovanie.

Hľadal som široko a úplne riešenie, ale len som našiel spôsob, ako identifikovať duplikáty a pár párov stĺpcov.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Použite tento IF (B2 & B3 = "84", "Áno", IF (B2 & B1 = "48", "Áno", 0)) od C2. Bunky, ktoré obsahujú "Áno" sú tie, ktoré majú 8 a nasleduje 4. Dúfam, že to vyhovuje vašim požiadavkám.