/ / máme nejakú akciu na import celého listu v modrom hranole? - excel, excel-automatizácia, blueprismus

máme nejakú akciu na import celého listu v modrom hranole? - excel, excel-automatizácia, blueprismus

Musíme vytvoriť 1000 polí v našej zbierke, ak máme tisíc stĺpcov v našom excelovskom liste?

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Ak nedefinujete žiadne polia v kolekcii, do ktorej dovážate dáta, Blue Prism dynamicky vyplní polia s hodnotami v prvom riadku.


0 pre odpoveď č. 2

Tieto polia nie je potrebné definovať - ​​po importovaní pracovného hárku do zbierky sa polia automaticky importujú z prvého riadku.