/ / Centrum kvality HP 12.20 Excel Uploader - testovacie prípady, ktoré sa nezobrazujú v testovacej laboratóriu - excel, hp-quality-center

Centrum kvality spoločnosti HP 12.20 Excel Uploader - testovacie prípady, ktoré sa nezobrazujú v testovacom laboratóriu - excel, hp-quality-center

Mám excel list, ktorý používam na písanie testuprípadoch a použite doplnok pre nahrávanie súborov HP ALM QC pre aplikáciu Excel a importujte ich do centra kvality. Všetky požadované polia sú zmapované (vrátane niektorých ďalších) a všetky údaje sú pred nahrávaním overené.

Môžem úspešne odovzdať a pozrieť si testprípady a kroky všetky v pláne skúšok. Keď však idem do testovacieho súboru v testovacom laboratóriu, nahraté testovacie prípady sa nezobrazia (všetky ostatné testovacie prípady sa robia).

Chýba mi kritické mapovanie alebo musím byť miestnym správcom, aby som mohol vidieť testovacie prípady pri importe do Test Lab?

Mapovací súbor

[Details]
task_name=mapping.tst
export_type=4
field_count=18
[FieldMapping]
mapping1=TS_USER_TEMPLATE_02;TEST;X
mapping2=TS_RESPONSIBLE;TEST;I
mapping3=TS_USER_TEMPLATE_06;TEST;AA
mapping4=TS_USER_TEMPLATE_03;TEST;AB
mapping5=TS_USER_TEMPLATE_04;TEST;Y
mapping6=TS_USER_TEMPLATE_05;TEST;Z
mapping7=TS_SUBJECT;TEST;AE
mapping8=TS_USER_TEMPLATE_07;TEST;AF
mapping9=TS_USER_TEMPLATE_08;TEST;AG
mapping10=TS_NAME;TEST;A
mapping11=TS_USER_TEMPLATE_10;TEST;AH
mapping12=TS_TYPE;TEST;J
mapping13=TS_DESCRIPTION;TEST;B
mapping14=DS_EXPECTED;STEP;F
mapping15=DS_DESCRIPTION;STEP;E
mapping16=DS_STEP_NAME;STEP;D
mapping17=TS_USER_TEMPLATE_09;TEST;AI
mapping18=TS_STATUS;TEST;AJ

.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Problém bol, že voles v údajovom liste neodpovedal 100% (CASE SENSITIVE) požadované hodnoty v Centre kvality.

Napríklad: Typ skúšky: Príručka musí byť typ testu: MANUAL