/ / relatívna poloha a veľkosť písma v flex - flex, css - pozícii

relatívna poloha a veľkosť písma v flex - flex, css - pozícii

Musím položiť objekt v dolnej polovicikontajnera (práca na flex 4) - takmer o 25% nad dnom ... a prevýšenie používať x, y koordinuje danú potrebu zmeny veľkosti. Bol som schopný umiestniť kontajnery rozloženia a fungujú dobre

Tiež je potrebné meniť veľkosť písma, pretože tlačidlá sú menšie

Oceniť svoje usmernenie vopred

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

http://pastebin.com/7VivyqH5