/ / AS3 Combobox zmeniť rozbaľovaciu pozíciu - flex, flash, actionscript-3, kombobox, rozbaľovacia ponuka

Rozbaľovacia pozícia pre zmenu kombinácie AS3 - flex, flash, actionscript-3, kombobox, rozbaľovacia ponuka

Pokúšam sa zmeniť pozíciu rozbaľovacieho zoznamu v porovnaní s položkou combobox. Nastavenie pozície pomocou comboBox.dropdown.x = 1337; nefunguje ...

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Je to Flex 3 alebo Flex 4?

Nemôžete jednoducho meniť veci vo vnútri takejto zložky. Musíte buď podtriedovať ComboBox (Flex 3), alebo napísať novú kožu (Flex 4).