/ / Image & CSS nezobrazuje stránky Middleman + Github Pages - github, sprostredkovateľ

Image & CSS nezobrazuje stránky Middleman + Github Pages - github, sprostredkovateľ

Som nový pre vývoj webových aplikácií a snažím sa získať moje webové stránky na stránkach Github. Používam medzikomuneta. Keď idem na svoje stránky: http://rachaelsalter.github.io/rsblog/ css a pozadia sa načítavajú. Dúfam, že niekto môže pomôcť. Vďaka.

https://github.com/rachaelsalter/rsblog

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Keďže sa nasadená lokalita nenachádza v koreňovom adresári vašej subdomény github (rachaelsalter.github.io), musíte poučiť sprostredkovateľa, aby vytvoril odkazy na aktíva vo vzťahu k /rsblog pre svoje nasaditeľné zostavy.

configure :build do
set :http_prefix, "/rsblog"
end