/ / Heap Size vs HADOOP_NAMENODE_OPTS na namenode - hadoop, hdfs

Veľkosť haldy vs HADOOP_NAMENODE_OPTS na namenode - hadoop, hdfs

Používam hadoop apache 2.7.1 v klastri HA.
Potreboval som aktualizovať haldy pamäte pre obe menné uzly, tak som aktualizoval vlastnosť HADOOP_NAMENODE_OPTS v hadoop-env.sh má byť 8 gb

export HADOOP_NAMENODE_OPTS="-Xmx8192m $HADOOP_NAMENODE_OPTS"

takže veľkosť haldy v mojich uzloch je teraz 8 GB

ale uvedomil som si parameter HADOOP_HEAPSIZE v hadoop-env.sh

a nedal som mu žiadnu hodnotu

nastavuje HADOOP_NAMENODE_OPTS na 8 GB alebo by sme mali nastaviť aj HADOOP_HEAPSIZE na 8 GB?

Znamená to, že hodnota HADOOP_NAMENODE_OPTS prepíše hodnotu HADOOP_HEAPSIZE alebo by mal byť nakonfigurovaný a každý má svoju špecifickú prácu?

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

nahradí hodnota HADOOP_NAMENODE_OPTS hodnotu HADOOP_HEAPSIZE

Áno. https://www.cloudera.com/documentation/enterprise/latest/topics/admin_nn_memory_config.html