/ / zabrániť htaccess v načítaní prepísanej stránky do nového priečinka - .htaccess

zabrániť tomu, aby htaccess načítal prepísanú stránku v novom priečinku - .htaccess

V nadväznosti na predchádzajúcu otázku som sa opýtal (htaccess načíta stránku B namiesto stránky A bez presmerovania) Narazil som na tento problém:

používateľ ide na .com/A , potom .com/B sa načíta bez zmeny adresy URL. toto je fajn.

Pravidlo Prepísať však umožňuje aj zadanie lomky a čokoľvek, čo by nasledovalo:

RewriteRule ^(a|b|c)[/.*] /d [L]

Problém je, kedy .com/A/ je načítaný, všetky relatívne hrefs a odkazy poukazujú na tento „falošný“ /A/ zložky.

Čo by som mal urobiť, aby som tomu zabránil, a mať .com/A/ (s koncovou lomkou) stále fungujú, akoby to bola súčasť koreňového adresára, ktorý .com/index.php by použil?

Vďaka!

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Jedna vec, ktorú si treba zapísať. Použil by som absolútne cesty alebo / pred cestou pre súbory CSS a JS. Relatívne cesty vás zakaždým zmätia.