/ / htaccess 301 presmerovanie - .htaccess, http-status-code-301

htaccess 301 presmerovanie - .htaccess, http-status-code-301

Mal som wordpress blog a odstránil som ho. Teraz mám vo výsledkoch vyhľadávania Google veľa mojich starých blogových adries. Tu sú bezplatné príklady

http://mywebsite.com/2011/01/3360
http://mywebsite.com/2011/06/3450
http://mywebsite.com/2011/02/3456
http://mywebsite.com/2010/01/3547
http://mywebsite.com/2010/02/2264

Ako môžem presmerovať všetky mŕtve adresy URL, ktoré začínajú v rokoch 2010 a 2011. Môj súbor htaccess by sa veľmi predĺžil, keby som musel do súboru htaccess vložiť každú adresu URL.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Majte toto pravidlo v súbore .htaccess:

RewriteEngine on
Options +FollowSymlinks -MultiViews

RewriteRule ^201[01]/ /my-new-page [R=301,L]