/ / WSGIPassAuthorization Na základe smernice v .htaccess - .htaccess, mod-wsgi, wsgi, django-wsgi

WSGIPassAuthorization Na smernicu v .htaccess - .htaccess, mod-wsgi, wsgi, django-wsgi

Mám problém s nastavením WSGIPassAuthorization On directive v .htaccess.

každý môže navrhnúť, ako pridať túto premennú do .htaccess?

ďakujem všetkým.

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

V skutočnosti nehovoríte o tom, akú konkrétnu chybu dostanete pri pokuse.

Je váš Apache dokonca nakonfigurovaný na povolenie používania súborov .htaccess?

Je vaša aplikácia Apache dokonca nakonfigurovaná tak, aby povolila prepísanie FileInfo v súboroch .htaccess?

AllowOverride FileInfo

Obidva by boli potrebné pre WSGIPassAuthorization pracovať v súbore .htaccess.

Povedzte nám prosím, akú chybu máte v prehliadači a v protokoloch chýb Apache.

Uveďte, či ste vykonali vyššie uvedené kroky.