/ / Vzhľadom na to, že jedna výška výšky je rozdelená na obrázok v kontajneri, môže flexbox automaticky vypočítať druhú výšku divu na vyplnenie kontajnera? - html, css, css3, flexbox, vypoč

Vzhľadom na to, že jedna výška výšky je rozmerom veľkosti obrázka v kontajneri, môže flexbox automaticky vypočítať druhú výšku div na vyplnenie kontajnera? - html, css, css3, flexbox, vypoč

Dúfam, že môžem použiť flexbox na vyriešenie problému stohovania div.

Mám jeden kontajner div. Jeho výška je 100vh.

Vo vnútri toho divu mám dve divy.

Jeden, obsahuje obrázok. Jeho výška závisí od veľkosti obrázka, ktorý rastie úmerne k šírke prehliadača až do a max-width.

Druhá div je na vrchole prvej div. Chcem jeho height aby sa rovnal zvyšnej výške div.

Môže to flexbox vypočítať automaticky pre mňa? Dúfam, že.

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

Odpoveď je áno. Skúste aplikáciu flex: 1 na druhú div, To mu povoľuje, aby sa natiahol, aby vyplnil zostávajúci priestor v kontajneri.

Tu je ilustrácia efektu: DEMO