/ / Trouble nesting grids so Zurb-Foundation - html, css, zurb-foundation

Problémy v hniezdiacich mriežkach so Zurb-Foundation - html, css, zurb-foundation

Snažil som sa to dosiahnuť pomocou nadácie, a napriek tomu, že som sa snažil mnohými rôznymi spôsobmi, jednoducho ju nemôžem dostať do práce. Cieľ:

Doteraz môj najbližší pokus:

 <div class="row">
<div class="small-6 columns">
<div class="row">
<div class="small-6 columns">
<div class="small-12 columns" id="block1">
<h4>Block 1</h4>
</div>
<div class="small-12 columns" id="block3">
<h4>Block 3</h4>
</div>
</div>
</div>


<div class="small-6 columns" id="block2">
<h4>Block 2</h4>
</div>
</div>

<div class="small-6 columns right" id="introBlock">
<h4>Intro<h4>
</div>
</div>

odpovede:

1 pre odpoveď č. 1

každý vnorený stĺpec musí byť obsiahnutý v riadku div, chýba vám riadok div po

<div class="row">
<div class="small-6 columns">
<div class="row">
<div class="small-6 columns">