/ / moje menu nie je zarovnáva v IE - html5, internet explorer, menu, responsive-design

moje menu nie je zarovnáva v IE - html5, internet explorer, menu, responsive-design

Dostal som tento kód od klienta a mali problémy s IE som vyriešil väčšinu z neho okrem menu Funguje to skvele vo všetkých prehliadačoch s výnimkou IE, keď je okno prehliadača malé, pretože lokalita je citlivá

Tu je môj husle http://jsfiddle.net/vx8H7/

index_list li{ font-size: 16px;
line-height: 16px;
float:left;}

odpovede:

0 pre odpoveď č. 1

Pravdepodobne kvôli vlastnostiam flexboxu, ktoré používate, nie sú podporované v IE pred verziou 10, vo verzii 10 sú podporované hlavne s -ms- predpony, ktoré som nevidil vo vašom Fiddle.

Flexbox @ MSDN

Sprievodca Flexbox @ css-tricks.com